Mēs esam nomodā, kamēr Tu guli!

SIA Abonēšanas un piegādes centrs ACD ir servisa uzņēmums, kas, balstoties uz piegādes tīklu darbību, pārdošanas un servisa sistēmām, regulāri, droši un ātri līdz klienta pastkastītei piegādā abonēto presi, reklāmas materiālus un adresētos sūtījumus. ACD darbības pamatā ir augsti pakalpojumu izpildes kvalitātes standarti, profesionāla atbildība un elastīga pieeja klientu vēlmju īstenošanai

  Vairāk
  ŠĶIROJAM     >       TRANSPORTĒJAM      >      PIEGĀDĀJAM

Īpašie pakalpojumi

Piegāde līdz durvīm

Preses piegāde pastkastītē tieši pie Jūsu durvīm!